Reclame voor geluk is trivialisering van de boeddhaweg

In het Boeddhistisch Dagblad van 2 maart 2013 wordt ‘The Happy Ad Project’ aangekondigd, ‘een internationaal project van reclamemaker Kees Klomp en reclameplatform Adformatie, waarbij creatieven uit de internationale reclamewereld reclame maken voor geluk.’ Trivialisering van de boeddhaweg dreigt, schrijf ik in een reactie

Ben ik de enige die bij het lezen van deze ingezonden mededeling ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven?

Die zich afvraagt hoe dit initiatief zich verhoudt tot leven naar de leringen van de Boeddha?

“Wij zijn als reclamemakers in staat om voorkeuren en verlangens voor producten te creëren,” zegt Kees Klomp in het bericht. Is reclame niet een cultuurimpuls die op gespannen voet staat met de uitgangspunten van de boeddhaweg?

“Advertenties die ons verlangen naar bezittingen, seks en voedsel stimuleren, kunnen giftig zijn,” citeer ik Thich Nhat Hanh in zijn boek Het hart van Boeddha’s leer (blz. 36).

Minder marketingcommunicatie, minder boodschappen die ons afhouden van juiste concentratie, lijkt mij eerder aan de orde dan dit nieuwe initatief.

Als je op de website van The Happy Ad Project kijkt onder ‘resources’ dan krijg ik het gevoel dat gerenommeerde boeddhisten als de Dalai Lama, Sharon Salzberg, John Kabat-Zinn en Matthieu Ricard worden gerekruteerd als autoriteiten om geloofwaardigheid te verlenen aan een project gestoeld op ‘positive psychology’ en een ‘trendy lifestyle’ van persoonlijke ‘well-being’. Met andere woorden: een trivialisering van de boeddhaweg.

Terwijl Kees Klomp toch beter weet. In zijn blogartikel ‘De Business-sattva’ van 2 februari 2013 toont hij zich zeer bewust van het spanningsveld tussen ‘individuele plezierbeleving’ en de bron van het ware geluk: “Kortom,” schrijft hij, “de blik kan niet op jezelf gericht zijn. Je kunt niet alleen met je eigen geluk en behoeften bezig zijn. […] Betekenisvol leven, is leven als een Boeddha.”

Zullen we in plaats van reclame te maken over geluk niet liever proberen de voorwaarden te scheppen waardoor we gelukkiger leven en ruimte hebben voor compassie voor onze omgeving? Dat is volgens mij de beste ‘reclame’ om anderen te inspireren om te leven naar de leringen van de Boeddha.


Klik hier om het volledige bericht over ‘The Happy Ad Project’ te lezen in het Boeddhistisch Dagblad.