Reactiebeleid

Schrijven over boeddhisme is voor de auteur van deze blog in de eerste plaats een vorm van dharma delen.

Wie in deze geest iets eveneens iets wil delen naar aanleiding van een artikel, kan gebruikmaken van de mogelijkheid tot reageren.

Deze mogelijkheid is bedoeld voor bondige vragen en opmerkingen.

Van elkaar leren en elkaars spirituele groei bevorderen staan voorop. Het gaat om delen, niet om discussiëren en debatteren.

De auteur is niet verplicht tot het beantwoorden van vragen of reageren op opmerkingen van lezers.

Lezers die meer willen, kunnen elders zelf een artikel schrijven. Zo, en niet in de reactiekolom van deze blog, ontstaat de mogelijkheid van een vergelijking van perspectieven en van een inhoudelijke discussie, met argumenten omkleed.

Reacties dienen ter zake doend te zijn geformuleerd en de regels van goed fatsoen in acht te nemen.

De auteur van deze blog beslist om reacties al dan niet toe te laten en kan deze zo nodig redigeren.

Over de redenen om een reactie te weigeren of redigeren, zal niet worden gecorrespondeerd.

%d bloggers liken dit: